קבוצות תרגול פתוחות Drop In Classes

Monday Weekly Women Class

20-21:15

Ramat Hakovesh

Isweat your prayers 

on Thursday nights

 20:15-21:45

Yoga Home Benei Zion

מועדי השיעורים הבאים

5.9, 19.9,3.10,17.10,21.11, 5.12,

Saturday Mornings

10:30 - 12:30

Tel Aviv

Nicosia, Cyprus, Monthly class

    Fridays 18-21

upcoming: 6/9, 11/10, 15/11, 20/12, 10/1

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

נייד - 054-4558813

adinitay@gmail.com מייל